Privacy statement Tientalenten.com

Tientalenten.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tientalenten.com. Dit privacy statement beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Vastlegging en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Indien gewenst kunt u zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Dit kunt u doen via ons contactformulier.

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van de bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelgegevens (zoals welke producten, welke hoeveelheden en welke prijzen) van dat moment.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die met ons gesloten is of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij uw naam en adresgegevens aan de door ons gebruikte vervoerder om de bestelling te kunnen bezorgen. Hieronder leest u met welke partijen wij uw gegevens delen en waarom.

Targetpay / Digiwallet

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Targetpay/Digiwallet. Targetpay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Targetpay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Targetpay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Targetpay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Acumulus

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Myparcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook kunnen wij in voorkomende gevallen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft de volgende rechten:

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Rectificatierecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van onze webwinkel.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons via het contactformulier.

Beveiliging van persoonsgegevens –SSL verbinding

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Voor alle verkeer op de website en ook voor betalingen maken we gebruik van Secure Sockets Layer technologie (SSL).

E-mail

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de aan ons toegestuurde gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoekgedrag op de website en zijn daarmee directe input voor de verbetering van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser van uw computer wordt opgeslagen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de recent door u bekeken artikelen op het scherm te tonen. Het is mogelijk het gebruik van deze cookies te weigeren. Hierdoor wordt echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperkt en is daardoor niet aan te raden. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U wordt daarom aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Dit privacy statement is aangepast op 19 mei 2018.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product added to compare.

Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken en om een koppeling te kunnen maken met social media. Door op oké te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.